Flesz historii

2 października 1944 roku przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej podpisali układ zaprzestania działań wojennych w Warszawie. Podpisanie kapitulacji oznaczało jedno, dla powstańców niemiecką niewolę, a dla mieszkańców wypęd