Flesz historii

Po fali strajków, jaka przeszła przez Polskę w czerwcu 1976 roku, władza rozpoczęła represjonowanie robotników i ich rodzin. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się robotnicy z Radomia i Ursusa. W tych trudnych chwilach nie p