Flesz historii

W Wielkiej Brytanii zmarła Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie RP na uchodźctwie Ryszardzie Kaczorowskim. Była aktywną uczestniczką życia społecznego polskiej emigracji, angażowała się w działalność charytatywną, a w ostatnich latach