Flesz historii

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest gotowe do przyjęcia zwiedzających. Udostępnienie placówki wiąże się z rocznicą najtragiczniejszej w Polsce pacyfikacji, która rozpoczęła się 12 lipca 1943. Wieś Michniów zosta