Flesz historii

W kwietniu 1966 roku rozpoczęły się, zainicjowane przez Kościół, obchody milenium chrztu Polski. Przygotowywano je zgodnie z koncepcją prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jubileusz spotkał się z negatywną reakcją władz państwowych. Partia uznała, że