Flesz historii

25 lutego 1942 roku gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz utworzenia 1 Dywizji Pancernej. Jej dowódcą został gen. Stanisław Maczek. 1 Dywizja Pancerna odegrała ważną rolę w wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii. Wyróżniła się między inny