Flesz historii

70 lat temu dokonano największej po II wojnie światowej korekty granic naszego kraju. 15 lutego 1951 roku, na mocy umowy pomiędzy Rzeczpospolitą a ZSRR, Polska oddała bogate w węgiel tzw. kolano Bugu. W zamian otrzymała część Bieszczad z Ustrzykami D