Flesz historii

12 czerwca 1580 roku król Stefan Batory podpisał dokument potwierdzający lokację Zamościa. Najistotniejsze dla powstającego miasta było nadanie mu miejskiego prawa magdeburskiego. Miało ono stać się podstawą ustroju wewnętrznego. Dzięki decyzj