Flesz historii

Był 27 kwietnia 1940 roku, kiedy Heinrich Himmler wydał rozkaz założenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. KL Auschwitz więźniowie określali mianem „piekła na ziemi”. Osadzeni trafili do budynków będących wcześniej koszarami po