Flesz historii

12 marca 1956 roku w Moskwie zmarł Bolesław Bierut. I sekretarz KC PZPR przebywał w stolicy ZSRR na partyjnym zjeździe. Jako przyczynę jego śmierci podano zawał serca. Bierut był jednym z najzagorzalszych zwolenników stalinizmu, brutalnie tłum