Flesz historii

Znakomity polski filozof, profesor wielu uniwersytetów, wybitny myśliciel. 2020 rok jest rokiem Romana Ingerdena. Stworzył polską szkołę fenomenologii. Głównym przedmiotem badań Ingardena były zagadnienia z epistemologii, ontologii i es