Flesz historii

W Wilnie odbyły się uroczystości pogrzebowe powstańców styczniowych, odnalezionych w 2017 roku. Z honorami pochowano m.in. Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Byli przywódcami zrywu niepodległościowego na Litwie. Znaleź