Flesz historii

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” pisali w liście do biskupów niemieckich biskupi polscy podczas II Soboru Watykańskiego 18 listopada 1965 r. Był to wielki gest w procesie pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej,