Flesz historii

Zamość z kolejnym projektem rewitalizacji. Zakłada on odnowę Bastionu VI Twierdzy Zamość i modernizację terenów rekreacyjnych. Plan inwestycji przewiduje również remont podwórek kamienic oraz przebudowę ulicy Łukasińskiego i Plac