Flesz historii

W Bredzie odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia tego miasta z rąk niemieckiego okupanta. W obchodach w Holandii uczestniczyli m.in. ostatni żyjący żołnierze, którzy wspominali burzliwy okres II wojny światowej. 1. Dywizji