Filmowa kronika Telewizji Jazz

Kronika, której celem jest popularyzowanie historii na ekranie telewizorów. Wpływa na świadomość społeczną, tym samym kształtując prawidłowe doświadczenie audiowizualne szczególnie u młodzieży. W kronice pojawiają się tematy prze