Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Koncert Fundacji Anny Dymnej wieńczący Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko w Krakowie, które Patronatem Honorowym otoczyła Małżonka Prezydenta RP p. Agata Konrhauser Duda. W Koncercie poruszona zostanie tematyka związana z trudną sytuacją o