Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci

Podczas uroczystej Gali zamknięcia zostały wręczone nagrody, m.in.: Platonowy Opornik - nagroda specjalna za całokształt twórczości, za niezłomność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w pracy twórczej, Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych, Nagroda im. rtm. Witolda Pileckiego - nagroda w Międzynarodowym Konkursie Filmów Dokumentalnych dla najlepszego filmu podejmującego tematy wolnościowe, Złoty Opornik - nagroda główna w Konkursie Polskich Filmów Dokumentalnych za najlepszy dokument Festiwalu NNW, nagroda główna w Konkursie Radiowym za przeniesienie historii do świata słowa i dźwięku oraz nagroda za najlepszy wideoklip dotyczący historii najnowszej. Tegoroczni laureaci otrzymali również nagrody specjalne i wyróżnienia: Nagrodę Prezesa TVP, Sygnet Niepodległości, Drzwi do Wolności, Nagrodę Źródło oraz tytuł Przyjaciela Festiwalu.