Festiwal Kultury Kresowej

Festiwal Kultury Kresowej powstał w 1995 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Celem wydarzenia jest kultywowanie pamięci o obrzędowości i dawnych zwyczajach z terenu Kresów. Występom zespołów muzycznych i tanecznych z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy towarzyszą wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw.