Fascynujące miejsca

W tym odcinku odwiedzimy Zatokę Hudson w Kanadzie. W tych stronach zimą niedźwiedzie polarne żyją na paku lodowym. Po długiej, chłodnej zimie lody dryfujące zaczynają jednak pękać, co dla niedźwiedzi polarnych oznacza zanik ich terenów łowieck