Ex Libris

Prof. Richard Butterwick mówi o swojej książce „Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Prezentujemy fragment książki pt. „Piłsudski. Między Stalinem a Hitlerem” Krzysztofa Raka. Prof. Antoni Dudek rozmawia z redaktorem Wiktorem Świetlikiem o książce pt. „Dzienniki Majskiego”. Opowiadamy również o nowościach wydawniczych, wśród których jest książka pt. „Imperium Osmańskie 1300–1650” Colina Imbera.