Ex Libris

Przedstawiamy książki „Obrońca skarbów” Marty Grzywacz i „Pęknięta Solidarność. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964-1981” Michała Siermińskiego . Profesor Jerzy Dudek rozmawiał z redaktorem Wiktorem Świetlikiem o książce Jung H. Pak pt. „Kim Dzong Un. Historia dyktatora”. Gościem jest Jarosław Wróblewski ze swoją książką pt. „Rotmistrz”, poświęconą Witoldowi Pileckiemu.