Ex Libris

Cezary Łazarewicz przedstawił sprawę śmierci Grzegorza Przemyka w książce „Żeby nie było śladów”. – Chciałem przypomnieć tę sprawę w taki sposób, żeby ci, którzy brali w tym udział, byli wymienieni z imienia i nazwiska – mówi. Prof. Antoni Dudek i Wiktor Świetlik dyskutują o reportażu Anny Machcewicz „Bunt” opisujący strajki sierpniowe w Trójmieście. Książkowe nowości to: Agnieszka Lewandowska-Kąkol „Siostry. Kresy, zsyłka, wielki świat”, pamiętnik Edwarda Herzbaum „Między światami” oraz „Elity komunistyczne w Polsce” pod redakcją Michała Szumiło i Marcina Żukowskiego.