Eureka Biblioteka!

Przysietnica to miejscowość, która rozciąga się u podnóża pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Znajdująca się tu miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Filia w Przysietnicy z powodzeniem popularyzuje czytelnictwo, a takż