Errata do biografii

Melchior Wańkowicz (1892–1974) – polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta.

Po wojnie przebywał na emigracji i do rządzonej przez komunistów Polski powrócił w 1958 roku. W 1964 roku podpisał „List 34”, z protestem m.in. przeciwko cenzurze, przez co naraził się na kilkutygodniowy areszt i proces sądowy.

W naszym filmie zderzamy ze sobą krańcowe opinie. Zdaniem prof. Sławomira Cenckiewicza z IPN czy emigracyjnego publicysty Zbigniewa Siemaszki Wańkowicz jawi się nie tylko jako postać tchórzliwa, pazerna na pieniądze, nielojalna i rozchwiana moralnie, ale także – jako słaby pisarz. Z kolei mec. Jan Olszewski, Joanna Siedlecka i dr Aleksandra Ziółkowska przedstawiają go jako dobroczyńcę prześladowanych, antykomunistę, postać wielką, wręcz genialną.