Errata do biografii

Stanisław Cat-Mackiewicz (1896–1966) – polski pisarz i publicysta.

W latach 1922–1939 redaktor dziennika „Słowo” w Wilnie. W 1939 roku opuścił kraj i przez Litwę udał się do Francji. W latach 1954–1955 był premier rządu RP na uchodźstwie, a w 1956 roku osiadł w PRL.

W filmie skupimy się także na historii powrotu Mackiewicza do kraju. Jaką rolę w sprowadzeniu „Cata” odegrał późniejszy „papież krytyki literackiej w Niemczech” Marcel Reich-Ranicki? Jaki był wynik gry podjętej przez Stanisława Cata-Mackiewicza z komunistyczną władzą?