Errata do biografii

Kazimierz Brandys (1916–2000) – polski prozaik, eseista, autor scenariuszy filmowych. Dla jednych „czołowy stalinizator polskiej literatury”, dla innych – przede wszystkim wielki pisarz, który po okresie współpracy z reżimem stał się zasłużonym opozycjonistą.

Chcąc jako pisarz wywiązać się z obowiązków reformatora i opozycjonisty, zarzucił pisanie powieści i w kolejnych częściach „Miesięcy” dokumentował zmieniającą się rzeczywistość. Tym samym jako artysta zapłacił najwyższą cenę. Sam Brandys taki rozwój rzeczy uważał za jak najbardziej naturalny. Jego zdaniem czas wielkich powieści skończył się w wieku XX i wielu pisarzy jemu podobnych poszukuje nowych form wyrazu, czego przykładem są np. dzienniki czy powieści autobiograficzne, które odróżniał jako komponowane i formalnie pozostające literaturą piękną.