Errata do biografii

Julian Tuwim (1894–1953) – jeden z najważniejszych i najpopularniejszych poetów polskich XX wieku. W okresie międzywojnia związany z grupa poetycką Skamander. Po II wojnie światowej poparł reżim komunistyczny PRL.

W 1936 roku Tuwim napisał satyryczny poemat „Bal w Operze”, w którym ostro krytykował władze II RP i ówczesną Polskę, co było m. in. efektem ataków, których w tym czasie pisarz był przedmiotem ze strony literackiej prawicy, krytykującej jego pacyfistyczne wiersze z lat 20. oraz wytykającej mu pochodzenie. Po wybuchu II wojny Tuwim wyemigrował do Rumunii, a następnie do Brazylii, po czym w roku 1942 znalazł się w USA. Tam zbliżył się do komunistów, co umocniło go w decyzji o powrocie do kraju po 1946 roku. Wówczas podjął się kierowania Teatrem Nowym, kontynuował pracę tłumacza oraz wydał kilka antologii i garść wierszy oraz artykułów afirmujących komunizm i PRL. Równocześnie jednak wstawiał się za więzionymi przez komunistów żołnierzami podziemia antykomunistycznego.

Film koncentruje się nad dwoma mniej znanymi, a ostatnio dyskutowanymi elementami biografii Tuwima, a mianowicie jego związków z Żydami i poczucia solidarności z narodem żydowskim, którego kulminacją były wypowiedzi w czasie II wojny, a także stosunku do komunizmu i przyczyn, dla których poparł PRL.