Errata do biografii

Jerzy Braun (1901–1975) – polski prozaik, poeta, eseista, filozof i działacz polityczny. Od 1965 roku przebywał na emigracji w Rzymie.

Po wybuchu II wojny działał w konspiracji: był prezesem organizacji katolickiej Unia (działał w niej m.in. Karol Wojtyła), wydawał pismo „Kultura jutra”. W 1944 roku został przedstawicielem Stronnictwa Pracy w konspiracyjnej Radzie Jedności Narodowej. Brał udział w powstaniu warszawskim, a w 1945 roku był ostatnim delegatem Rządu RP na kraj.

Aresztowany przez komunistów został zwolniony w 1946 roku. Redagował katolicki „Tygodnik warszawski”. W 1948 roku został ponownie aresztowany i skazany na dożywocie. Zwolniony w 1956 roku działał w instytucjach katolickich. W 1965 wyjechał z kraju do Rzymu, gdzie mieszkał do końca życia. W tym okresie był poddawany inwigilacji ze strony SB.

Film przypomina dramatyczną biografię Brauna, w szczególności w okresie powojennym, w tym na pobycie pisarza w więzieniu i na emigracji.