Errata do biografii

Aleksander Wat (1900–1967) – polski pisarz i poeta pochodzenia żydowskiego. Tłumacz literatury anglosaskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Współtwórca polskiego futuryzmu. Po wojnie z powodu poglądów antykomunistycznych wycofał się z życia literackiego PRL.

Wat (właściwie Aleksander Chwat) urodził się w rodzinie żydowskiej. W 1918 roku wraz z Anatolem Sternem zainicjował działalność warszawskiej grupy futurystów; publikował w pismach awangardowych („Nowa Sztuka”, „Zwrotnica”) i komunistycznej „Nowej Kulturze”. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Lwowa, lecz pół roku później został jako trockista aresztowany przez NKWD wraz z grupą polskich pisarzy (m. in. Władysławem Broniewskim, Tadeuszem Peiperem i Wojciechem Skuzą) i był więziony kolejno we Lwowie, Kijowie oraz w Moskwie na Łubiance. W tym okresie zbliżył się do chrześcijaństwa, co łączyło się z odrzuceniem przezeń komunizmu. Zwolniony na podstawie amnestii, dotarł do Delegatury Ambasady RP w Ałma Acie, gdzie odnalazł żonę i syna zesłanych do Kazachstanu.

W kwietniu 1946 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. W 1949 roku wycofał się niemal zupełnie z życia literackiego, dystansując się wobec proklamowanego wówczas socrealizmu. Utrzymywał się głównie z tłumaczeń literatury rosyjskiej. Po dziesięciu latach dzięki stypendium Forda wyjechał do Paryża i przyjął status emigranta.

Film jest próbą stworzenia portretu Aleksandra Wata, opartego na jego doświadczeniach z ideologią komunistyczną: od fascynacji do całkowitej negacji. Do udziału w filmie zaproszono znawców twórczości Wata: Jana Zielińskiego, Włodzimierza Boleckiego i Jacka Trznadla.