Errata do biografii

Andrzej Kuśniewicz (1904–1993) – jeden z czołowych pisarzy PRL. Kuśniewicza łączono z nurtem kresowym w prozie polskiej, widziano w nim piewcę Europy Środkowej, subtelnego analityka dekadencji. Od 1936 roku pracował w służbie dyplomatycz