Errata do biografii

Andrzej Kuśniewicz (1904–1993) – jeden z czołowych pisarzy PRL. Kuśniewicza łączono z nurtem kresowym w prozie polskiej, widziano w nim piewcę Europy Środkowej, subtelnego analityka dekadencji.

Od 1936 roku pracował w służbie dyplomatycznej w Czechosłowacji i Francji, gdzie zastała go wojna. W latach 1940–1943 pracował w Biurze Opieki nad Polakami i był działaczem francuskiego ruchu oporu. W czasie wojny został aresztowany przez gestapo i więziony w licznych obozach. W 1943 został członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej.

Po II wojnie światowej pracował w ambasadzie polskiej w Paryżu. Od 1947 do 1949 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Lille. W styczniu 1946 roku wstąpił do PPR, a w 1948 został członkiem PZPR. W 1950 odsunięty od pracy w dyplomacji i wyrzucony z partii pod zarzutem współpracy z kontrwywiadem francuskim. W 1953 Komisja Kontroli Partyjnej przychyliła się do jego wielokrotnie ponawianych próśb i przywróciła mu prawa członka partii.

Film ukazuje nieznane oblicze tego pisarza: dyplomaty komunistycznego, a potem agenta, który pod pseudonimem „Andrzej” od 1953 roku przez wiele lat pisał raporty dla SB na temat środowiska literackiego. Według oceny SB jego donosy były „konkretne, obiektywne, posiadały wartość operacyjną”. Po wydarzeniach marca 1968 denuncjował swoich kolegów pisarzy i dziennikarzy pochodzenia żydowskiego, którzy planowali emigrację z PRL.