Errata do biografii

Po klęsce wrześniowej rzesza polskich uciekinierów najpierw znalazła schronienie we Francji, a po jej upadku – w Wielkiej Brytanii. Tam też znalazł się rząd na emigracji i jego agendy, a polscy emigranci zaczęli organizować życie społeczno-kulturalne.

W Londynie od 1940 do 1981 roku był wydawany przez Mieczysława Grydzewskiego tygodnik literacki „Wiadomości”. Od 1940 roku zaczął wychodzić także „Dziennik Polski”, najstarsza w Europie gazeta codzienna w języku polskim, która została połączona z wychodzącym w Glasgow „Dziennikiem Żołnierza”. W 1947 roku powstała w Londynie także Fundacja „Veritas”, która – oprócz czasopisma „Gazeta Niedzielna” – wydała pod szyldem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas blisko 600 pozycji książkowych. W Londynie powstały także inne polskie domy wydawnicze i księgarnie.