Errata do biografii

Po klęsce wrześniowej rzesza polskich uciekinierów najpierw znalazła schronienie we Francji, a po jej upadku – w Wielkiej Brytanii. Tam też znalazł się rząd na emigracji i jego agendy, a polscy emigranci zaczęli organizować życie społecz