Errata do biografii

Oficyna Poetów i Malarzy działała w Londynie i była kierowana przez Krystynę i Czesława Bednarczyków. Publikowano poezję i prozę emigracyjnych pisarzy. Stałymi współpracownikami byli m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna i Czesła