Errata do biografii

Oficyna Poetów i Malarzy działała w Londynie i była kierowana przez Krystynę i Czesława Bednarczyków. Publikowano poezję i prozę emigracyjnych pisarzy. Stałymi współpracownikami byli m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna i Czesław Miłosz.

Film dokumentalny oparty jest na wspomnieniach Krystyny Bednarczyk. Jest to opowieść o pracy ludzi kultury, którzy układając sobie życie w powojennym Londynie, postanowili stworzyć wydawnictwo. Orientowali się, że wśród Polaków pozostających po wojnie na emigracji było wielu ludzi piszących, artystów, którzy nie mieli możliwości wydawać na obcej ziemi swoich pisanych po polsku książek. Czesław i Krystyna Bednarczykowie od początku wiedzieli, że – cokolwiek jako emigranci będą robić w tym kraju – musi mieć związek z poezją i malarstwem. W powojennym Londynie, gdzie trzeba było myśleć o normalnej egzystencji, troska o sprawy kultury musiała zejść na drugi plan nawet dla Czesława Bednarczyka, majora 2 Korpusu Polskiego, który otrzymał niewielki żołd po przejściu do cywila. Pieniądze z odprawy wojskowej przeznaczyli właśnie na druk i wydanie pierwszych publikacji założonej przez siebie Oficyny Poetów i Malarzy. Bohaterka opowiada o licznych kłopotach finansowych trapiących wydawnictwo.