Errata do biografii

Konstanty Ildefons Gałczyński (1905–1953) – polski poeta, najbardziej znany za sprawą paradramatycznej serii podszytych absurdem humoresek „Teatrzyk Zielona Gęś”. W okresie powojennym wysługiwał się komunistom, czym wzbudził