Errata do biografii

Konstanty Ildefons Gałczyński (1905–1953) – polski poeta, najbardziej znany za sprawą paradramatycznej serii podszytych absurdem humoresek „Teatrzyk Zielona Gęś”. W okresie powojennym wysługiwał się komunistom, czym wzbudził ogromne kontrowersje.

W obiegowych opiniach na jego temat pojawiły się z czasem takie epitety jak sprzedawczyk, hochsztapler, alkoholik… Niepochlebny wizerunek autora „Zaczarowanej dorożki” utrzymywał się również w oparciu o zdanie Czesława Miłosza o poecie. W dokumencie autorzy po kolei weryfikują każde z oskarżeń pod jego adresem, we współpracy ze znawcami życiorysu i twórczości Gałczyńskiego: z prof. Ryszardem Matuszewskim, Kirą Gałczyńską, Krzysztofem Masłoniem, Wojciechem Kassem (kustoszem muzeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie) i Joanną Siedlecką.