Errata do biografii

Jan Lechoń (1899–1956) – poeta, literat, krytyk teatralny. Współtwórca słynnej grupy poetyckiej „Skamander” i autor jej nazwy. Jeden z najwybitniejszych poetów przedwojennej Polski, jedna z najciekawszych