Errata do biografii

Andrzej Panufnik (1914–1991) – polski kompozytor i dyrygent. Od 1954 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii. W PRL aż do 1977 roku obowiązywał całkowity zakaz umieszczania w publikacjach nazwiska kompozytora.

W okresie powojennym zdobył wiele nagród na konkursach kompozytorskich w Polsce i za granicą. Stał się swego rodzaju „maskotką” komunistycznych władz: jego utwory były wysyłane na międzynarodowe konkursy, a w 1953 roku wraz z zespołem „Mazowsze” kompozytor wyjechał do Chin, gdzie spotkał się z samym przewodniczącym Mao. W PRL jego muzyka była jednak oceniana jako „formalistyczna”.

Nie mogąc pogodzić się z narzuconymi przez komunistów ograniczeniami swobód twórczych, Andrzej Panufnik w 1954 roku opuścił Polskę. Kompozytor osiadł na stałe w Anglii. W 1990 roku, po 36 latach nieobecności w kraju, odwiedził Polskę na zaproszenie festiwalu „Warszawska Jesień”, podczas którego wykonano jedenaście jego utworów. W 1991 roku królowa brytyjska Elżbieta II nadała Andrzejowi Panufnikowi tytuł szlachecki.