Errata do biografii

Andrzej Panufnik (1914–1991) – polski kompozytor i dyrygent. Od 1954 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii. W PRL aż do 1977 roku obowiązywał całkowity zakaz umieszczania w publikacjach nazwiska kompozytora. W okresie powojennym zdobył w