Errata do biografii

Jerzy Putrament (1910–1986) – pisarz, poeta, publicysta, poseł na Sejm PRL I i II kadencji z ramienia PZPR, członek egzekutywy POP PZPR przy ZG Związku Literatów Polskich. Budowniczy Polski Ludowej. W filmie z cyklu „Errata