Errata do biografii

Ireneusz Iredyński (1939–1985) – wybitny polski dramatopisarz i prozaik, sławny w latach 60. ze swego burzliwego i skandalizującego trybu życia, co stało się przyczyną inwigilacji pisarza przez SB.

Inwigilację tę zwieńczyło w 1965 roku aresztowanie pod zarzutem gwałtu na 19-letniej dziewczynie. W efekcie procesu Iredyński został skazany na karę 3 lat więzienia, którą odbył w Sztumie (spotkał tam m. in. Jacka Kuronia). Po zwolnieniu pozostawał pod obserwacją SB, miał przez pewien czas kłopoty z wydawaniem swoich książek, a samo to doświadczenie było jedną z przyczyn pogłębiającego się alkoholizmu pisarza i przedwczesnej jego śmierci. Film opowiada historię Iredyńskiego i pokazuje, jak dramatyczne były w PRL losy twórców takich jak on: niepokornych i zbuntowanych nie tyle przeciw polityce, ile przeciw obyczajowości tamtej epoki.

Film opiera się na materiałach IPN dotyczących inwigilacji i procesu pisarza, a także na relacji Joanny Sieleckiej zawartej w „Obławie”, a także na wypowiedziach rodziny pisarza, jego przyjaciół i znajomych (np. Marek Nowakowski, Marek Sołtysik, S. Bardijewska, Jacek Trznadel, Janusz Krasiński), krytyków literackich (Jacek Kopciński, Artur Grabowski, Piotr Gruszczyński), wreszcie na fragmentach jego tekstów literackich oraz inscenizacji dla teatru TV.