Elita

Podstawowe zadanie Straży Granicznej to kontrola ruchu granicznego. To jednak nie wszystko – Straż Graniczna odpowiedzialna jest także za bezpieczeństwo ruchu. Zadanie to ma szczególne znaczenie na lotniskach, które są najbardziej zagrożone atakami terrorystycznymi. Wewnątrz struktur Straży Granicznej funkcjonuje Zespół Interwencji Specjalnych. To najlepiej przeszkoleni funkcjonariusze, którzy przyzwyczajeni są do interwencji w niebezpiecznych warunkach.