Elita

Podstawowe zadanie Straży Granicznej to kontrola ruchu granicznego. To jednak nie wszystko – Straż Graniczna odpowiedzialna jest także za bezpieczeństwo ruchu. Zadanie to ma szczególne znaczenie na lotniskach, które są najbardziej