Ekspres miłosierdzia

W programie prezentujemy osoby i instytucje, które bezinteresownie pomagają najbardziej potrzebujących. Często największego wsparcia udzielają te osoby, które same wiele zawdzięczają innym. Program ma na celu zaprezentowanie anonimowych