Ekspertyza

W lutym 2016 roku do warszawskiej willi należącej do generała Kiszczaka weszli prokuratorzy pionu śledczego IPN, by dokonać jej przeszukania. Odkryli tam m.in. przechowywaną teczkę Tajnego Współpracownika o pseudonimie Bolek. Wkrótce zlecono krakowskim biegłym jej ekspertyzę. Czy teczka zawierała oryginalne dokumenty? Czy były tam też podróbki? Czy donosy były pisane ręką jednego człowieka? Kogo?