Ekspertyza

Przez blisko 40 lat obywatele PRL planując ucieczkę na teren państw Europy Zachodniej najczęściej przekraczali granicę czechosłowacko - austriacką lub też czechosłowacko - niemiecką. Podczas śledztwa pionu śledczego IPN ustalono, że czechosłowaccy po