Ekspertyza

Od 10 do 25 lipca 1945 roku na terenie Suwalszczyzny Armia Czerwona przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę obławę, której jedynym celem była eksterminacja zbrojnego niepodległościowego podziemia oraz pacyfikacja nieprzychylnych nastrojów miejscowej ludności. W akcji wzięły udział specjalne jednostki NKWD i oddziały Smiersz a współpracowali z nimi funkcjonariusze UB z okolicznych jednostek terenowych. Z grupy około 7 tysięcy zatrzymanych w tym czasie osób, z których jedynie część nie była związana z ruchem niepodległościowym, zaginęło około 600. Operacja rozpoczęła się jednocześnie w dniach 11 - 12 lipca, natomiast tydzień później zakończyła się jedynie jej pierwsza część. Odnalezione przez śledczych dokumenty potwierdzają, że w kolejnych dniach trwało powtórne przeczesywanie lasów, aresztowania i masowe zabijanie. Podczas śledztwa wykonano m.in. badania geodezyjne, które miały doprowadzić do odnalezienia masowych grobów ofiar obławy augustowskiej.