Ekspertyza

Podczas II wojny światowej do Krakowa trafiły osobiste rzeczy należące do ofiar zebrane podczas ekshumacji w zbiorowych mogiłach polskich oficerów zamordowanych przez Rosjan w Katyniu. Od maja 1943 r. badał je zespół pod kierownictwem doktora Jana Zygmunta Robla. Kopie dokumentacji z ekspertyzy ukryto w I poł. lat 50. XX wieku pod powałą dachu obecnej siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych. Dokumenty odkryto dopiero w 1991 r. podczas remontu Instytutu. Od tej pory są one nazywane Archiwum Robla.