Ekologia i środowisko

Film dokumentalny o problemie zanieczyszczenia wód głębinowych. Nierozsądna gospodarka wodno - ściekowa wpływa negatywnie nie tylko na rzeki, morza i oceany, ale również na wody podziemne, z pozoru mocno odizolowane od powierzchni ziemi