Ekologia i środowisko

Wizyta w rezerwacie wodnym Słońsk, utworzonym w rozlewiskach Odry i Warty, jednym z największych rezerwatów siedlisk ptactwa wodnego w Europie, migrujących wiosną i jesienią. Jego część to rezerwat ścisłej ochrony. Badania prowadzi tam Stacja