Ekologia i środowisko

Puszcza Niepołomicka stanowi jeden z najpotężniejszych kompleksów leśnych w Polsce niżowej. Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące puszczy znajdujemy w I połowie XIII wieku. Audycja porusza problem zagrożenia dla dobrostanu puszczy przez dzia