Ekologia i środowisko

Rozmowa redaktora Czesława Kruszelnickiego z profesorem Walerym Goetlem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim rektorem AGH, kierownikiem seminarium ochrony zasobów przyrody w Krakowie. Miejscem spotkania jest Kopiec Kości