Ekologia i środowisko

Brak oczyszczalni ścieków w miastach położonych nad Zatoką Gdańska powoduje ogromne zanieczyszczenie wód morskich, którego rezultatem jest brak ryb, a tym samym brak pracy dla rybaków, którzy łowią w Zatoce. Rybacy