e-szkoła – nauka

Dr Joanna Bagniewska opowiada tym, jakie stosunki panują w świecie zwierząt. Zależności antagonistyczne to takie stosunki, w przypadku których straty ponosi przynajmniej jeden z gatunków wchodzących w interakcję. Jest to typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska.